Succesvolle wijknetwerkconferentie Noord

De Wijknetwerkconferentie werd geopend door Anne Coenen, directeur MO van gemeente Rotterdam. Na de opening werd er vijftal inleidingen gegeven over de thema’s Eenzaamheid, Jonge Mantelzorgers, LVB (mensen met Licht Verstandelijke Beperking), GGZ/Verwarde personen en Armoede en Schulden. Na de inleidingen op deze thema’s kon iedereen twee workshops volgen.

Workshop jonge mantelzorgers
CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg verzorgde twee workshoprondes over jonge mantelzorgers. Het inleidende filmpje (www.bikkelseducatie.nl) was voor veel aanwezigen een eyeopener. Voor veel professionals is de tijdsdruk belemmerend om een goed gesprek aan te gaan maar ook de onbekendheid met de verwijsmogelijkheden. De werkgroep mantelzorg in Noord wil graag bouwen aan een ondersteuningsstructuur voor deze doelgroep. Na een levendige discussie in beide wrokshops gaven een 4-tal organisaties aan, dat ze hier een bijdrage aan willen leveren.
De organisatie van deze succesvolle wijknetwerkconferentie Noord bekijkt na de evaluatie het eventuele vervolg van de wijknetwerkbijeenkomsten in gebied Noord.