Succesvolle training ‘Mantelzorg(ers) beter begrijpen’

Professionals in zorg en welzijn komen dagelijks in contact met mantelzorgers. Mantelzorgers raken regelmatig overbelast door alles wat er op hun schouders rust. Ook voelen zij zich niet altijd serieus genomen door professionals.

Training

Sinds mei van dit jaar verzorgt het CVD de training ‘Mantelzorg(ers) beter begrijpen‘; een training voor professionals. Het doel van deze training is dat mantelzorgers eerder en vaker bereikt worden om overbelasting te voorkomen of verminderen. De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur.

Resultaat

Inmiddels hebben 25 medewerkers van onder andere het wijkteam, de thuiszorg, de vraagwijzer, WMO en uit het welzijnswerk deze training gevolgd.  Naast de inhoudelijke aspecten van de training blijkt uitwisseling van ervaringen tussen medewerkers uit de diverse werkvelden zeker een meerwaarde te hebben.

Deze succesvolle training wordt eind augustus herhaald. Inschrijven kan via deze link.