Het 8e Straatdokters Symposium vindt plaats op dinsdag 16 november 2021, 14.00-17.00 uur LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996 te Rotterdam. De toegang is gratis. Het thema: Dakloos en toegang tot zorg/Ziekte en sterfte op straat.

Mensen die dakloos raken hebben een grote kans om ziek te worden en vroegtijdig te sterven. Multipele, stapelende en elkaar negatief versterkende factoren en problemen dragen hiertoe bij. Toegang tot zorg is een vereiste om deze problemen te kunnen leren kennen, begeleiden en helpen verzachten. Deze nascholing gaat in op de achtergronden van dakloosheid, kenmerken, morbiditeit en mortaliteit en de toegang tot zorg.
Promotie Marcel Slockers. Het mooie werk, de rijke ervaring en het op deze dag aan het Erasmus MC in het openbaar te verdedigen proefschrift van huisarts/straatdokter Marcel Slockers staan in deze nascholing centraal: “Mortality, health problems and access to care for homeless people”. Aan de hand van feiten over de huidige situatie van dakloosheid, ziekte en sterfte wordt samen met de deelnemers gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van de toegang tot zorg voor deze kwetsbare groep burgers. Daarbij bespreken we welke rol straatdokters kunnen spelen, samen met dakloze mensen zelf en anderen, bij het signaleren en adresseren van humane en maatschappelijke misstanden die de toegang tot zorg belemmeringen enerzijds, en die partijen aan te spreken die daadwerkelijk invloed kunnen aanwenden om deze barricaden te helpen verlagen anderzijds. De key note spreker uit Londen deelt ervaringen met ‘integrated health and social care for people experiencing homelessness’ vanuit internationaal perspectief.
Het programma en aanvullende informatie vindt u hier https://www.straatdokter.nl/?p=4077.