Start training Talentrijk

We brengen in kaart wat u wilt bereiken en wat u hiervoor nodig heeft. U leert wat voor u haalbaar is bijvoorbeeld op hetgebied van scholing en/of werk. Door het versterken van uw kwaliteiten en het verkleinen van belemmeringen leert u hoe u meer grip kunt krijgen op uw leven en zo een actievere rol in de maatschappij kunt spelen.

Woont u in Rotterdam, bent u een vrouw tussen de 18 – 65 jaar en spreekt bovenstaande uaan? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar Training & Arbeidsparticipatie.

Bekijk de flyer