Samenwerking met Woonbron bezegeld

In de overeenkomst zijn de spelregels opgenomen die elk van de partners bij de samenwerking in acht neemt. Bij de overeenkomst hoort eenprestatieafspraak waarin is uitgewerkt welke aantallen van welk type huisvesting voor welke doelgroepen Woonbron in het afgesproken jaar beschikbaar stelt, waar tegenover het CVD zorgt voor de begeleiding aan de bewoners. De afspraak die voor 2013 is gemaakt omvat in totaal 35 woningen, die gelegen zijn in 3 verschillende deelgemeenten.

De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor de periode van een jaar en wordt dan geëvalueerd. Als die evaluatie positief is, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Wel wordt elk jaar een nieuwe prestatieafspraak gemaakt.