Regeling melden vermoeden misstand

De wet Hvk voorziet in de oprichting van het (fysieke) Huis voor klokkenluiders. Het Huis kan werknemers met een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang informeren, adviseren en ondersteunen en kan onderzoek doen naar deze vermoede misstand en naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen.

Het CVD heeft de verplichting tot het vaststellen van een interne procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Dat is gebeurd en de OR heeft daarmee ingestemd. Daarmee is de regeling definitief geworden.