Privacywetgeving verandert!

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van ieders privacy rechten.

In ‘‘De AVG in een notendop’, een uitgave van de autoriteit Persoonsgegevens, wordt in het kort verteld over de grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, de zorgvuldigheid die daarbij in acht moet worden genomen, de verplichtingen en de rechten van alle betrokkenen.

Om versterking en uitbreiding van privacy rechten te waarborgen, heeft het CVD recent het Privacy beleid geactualiseerd. De Privacyverklaring en het Reglement Verwerking Persoonsgegevens van het CVD zijn gepubliceerd op onze website (te vinden onder de kopjes ‘Publicaties’ en ‘Cliëntinformatie’).

Ook heeft het CVD een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG is de contactpersoon voor cliënten indien zij hun privacy rechten willen uitoefenen. Het telefoonnummer van de FG is 010 2438130. Ook is de FG te bereiken via het emailadres fg@cvd.nl.