Echte Mannen is een arbeidsparticipatietraject voor sociaal-geïsoleerde mannen, opgezet door het Centrum Voor Dienstverlening (CVD). Het CVD neemt met het initiatief deel aan het Oranje Fonds-programma Man 2.0. Het project ontving op 6 december 2012 van het Oranje Fonds de Tom Sebastiaan Gans Prijs.  

Deelnemers aan Echte Mannen zijn vaak sociaal geïsoleerd, werkloos, hebben schulden of te maken met verslaving. Het doel van het zes maanden durende traject van Echte Mannen is de onderliggende problemen aan te pakken, de eigen talenten aan te boren en de mannen weer perspectief te bieden door middel van structuur en zinvolle dagbesteding.

Dit gebeurt door wekelijkse groepsbijeenkomsten, trainingen en workshops. Nog tijdens of direct na het groepstraject starten de deelnemers met vrijwilligerswerk.

De Prins van Oranje sprak tijdens het bezoek met betrokkenen vanuit de organisatie over de methode en toekomstplannen van het project. Aansluitend vertelden deelnemers over hun ervaringen met de training.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Tom Sebastiaan Gans Fonds is een Fonds op Naam binnen het Oranje Fonds met een tweejaarlijks een prijs voor een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij de aanpak van een actueel maatschappelijk probleem. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 12.500,-. In 2012 werd de prijs in aanwezigheid van de Prins en Prinses uitgereikt aan Echte Mannen.  

Het Centrum Voor Dienstverlening biedt maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang in Rotterdam. Het CVD is hoofduitvoerder van de Rotterdamse Vrijwilligerscentrale (Vrijwilligerswerk Rotterdam).