Presentatie SMJP tijdens ketenpartnerontbijt

De keuze om het SMJP op deze manier met de ketenpartners te delen, werd onder meer ingegeven door de partners zelf. Zij hadden tijdens het imago onderzoek dat ruim een jaar geleden door het CVD werd gehouden de aanbeveling gedaan om de missie, visie en ambities het CVD meer zichtbaar te maken. Het nieuwe SMJP, dat eind vorig jaar door de Raad van Toezicht werd goedgekeurd, was daar een uitstekend aangrijpingspunt voor. Dat het CVD ervoor heeft gekozen om ondanks de onzekere en turbulente omgeving waarin we werken tot het formuleren van meerjarige ambities te komen, werd door Yvonne als volgt toegelicht.

Yvonne: “De toekomst van ons werk kent vele onzekerheden. Die hebben ons er niet van weerhouden na te denken over de gewenste koers van het CVD in de komende jaren. Integendeel. We hebben ervoor gekozen (op hoofdlijnen) onze ambities voor de komende jaren te formuleren zodat we een leidraad voor ons handelen hebben in een organisatie die voortdurend in ontwikkeling blijft door veelvuldig veranderende omstandigheden die zo kenmerkend zijn voor dit tijdgewricht”. Een standpunt dat, zo bleek na afloop, door vele aanwezigen werd onderschreven.

De zichtbaarheid van ons handelen werd ook op een andere manier gepresenteerd. Aan de aanwezigen werd tijdens het ontbijt het boekje ‘Successen om trots op te zijn!’ uitgereikt. Het boekje bevat een greep uit de vele grote en kleine, in alle gevallen betekenisvolle successen die door en met (ex)cliënten van het CVD zijn geboekt.
“Doorgaans ligt onze focus op (de aanpak van) de problemen; voor de resultaten is veel minder
Aandacht”, aldus Yvonne. “Dit boekje brengt daar verandering in en laat een aantal voormalige en huidige cliënten aan het woord om hun successen voor het voetlicht te brengen. Successen waarop de betrokkenen én onze medewerkers -veelal in stilte- trots zijn en die we het meer dan waard vinden om met anderen te delen.”

De aanwezigen waren zonder uitzondering enthousiast over deze bijeenkomst. Men vond het inspirerend, goed om te zien dat er iets gedaan is met de resultaten uit het imago onderzoek en voor herhaling vatbaar.

Bekijk hier het strategisch meerjarenplan 2014-2018 en het ‘Successenboekje’.