Presentatie Dagbestedingstrajecten

Bij het CVD Havenzicht kunnen cliënten computerlessen volgen, eenvoudige computerreparatie uitvoeren en Nederlandse les of de training Orde op Zaken volgen.
De aanleiding van dit bezoek  is de verandering  in de financiering door de subsidie verstrekkers. De Gemeente is zich actief aan het voorbereiden op haar nieuwe taak. CVD Training & Arbeidsparticipatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een afdeling die resultaatgericht werkt.  Aan de hand van de participatieladder maken we inzichtelijk op welk niveau iemand instroomt en welk niveau de cliënt uitstroomt. Juist de mix van Arbeid en Training maakt dat de cliënt in staat is om de juiste stappen te maken. De afdeling Training & Arbeidsparticipatie werkt vanuit diverse locaties in de wijken van Rotterdam.

Bij de presentatie hebben drie deelnemers vertelt over hun ervaringen. Bern was zijn huis kwijt geraakt, via Centraal onthaal is hij terecht gekomen bij Preventie Dakloosheid. Door de interventie van de begeleider heeft hij zich aangemeld voor de training Peer2Peer, een training gericht op zingeving en intrinsieke motivatie, vervolgens is hem gevraagd om lid te worden van de Cliëntenraad en is hij aan de slag als Co-trainer van Peer2Peer. De verwachting is dat hij binnenkort uitstroomt naar betaald werk.

John kwam drie jaar geleden met twee tassen aan bij CVD van Speyk dagopvang. Hij heeft mee gedaan met de tweede lichting Echte Mannen en een arbeidstraject en is nu AOWer en actief als vrijwilliger bij de computercursus.

Mevr.  M. is een Marokkaanse vrouw die altijd  gezorgd heeft voor haar gezin. Voelde zich geïsoleerd en niet meer nuttig nadat haar kinderen groter werden. Ze heeft de training Talentrijk gedaan daar kwam ze erachter dat ze veel talent heeft op het gebied van koken en bakken. Ze heeft daarna allerlei cursussen gevolgd. Ze is nu voorzichtig een opstart aan het maken voor een eigen bedrijfje op het gebied van patisserie ze heeft voor deze dag voor de versnaperingen gezorgd.

Na afloop van de presentatie heeft de  teamleider van CVD Havenzicht nog een rondleiding door CVD Havenzicht verzorgd.
Voor verdere informatie over Training & Arbeidsparticipatie verwijzen we u naar onze folder.