Donderdag 22 september 2022 was de kick-off van de pilot ‘Verzamelproblematiek Rotterdam.’ Begeleiders van het CVD, behandelaren van Antes en Team Woningvervuiling van de GGD slaan de handen ineen om mensen met verzamelproblematiek te helpen.

Bij verzamelproblematiek gaat het om personen met een extreme verzameldrang. Een ziekte die veel impact heeft op het geluk van de betrokken zelf, maar ook op hun omgeving. Soms staan woningen zo vol met spullen dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van het toilet of de keuken. De veelheid aan spullen zorgt daarnaast soms voor een brandgevaarlijke situatie.

Vanuit het CVD zijn de ambulant begeleiders Fatima Ahyad, Jessica Delwel, Anschel Löb en Arlene Lolkes de Beer betrokken. Zij hebben of gaan een cursus volgen om deze kwetsbare doelgroep nog beter te kunnen ondersteunen. Heb je vragen over de pilot of wil je een casus bespreken? Neem dan contact op met het ">RIK (José Pielage).

We kijken er naar uit om ook deze mensen, net als alle CVD cliënten, een zo fijn mogelijk thuis te geven.