Eindelijk zomervakantie!

Ook voor kinderen in opvang bij het CVD wordt dit vast een leuke tijd met een Zomerpretpakket en het…

Cursusaanbod CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg najaar 2018

Komend najaar staan er weer inspirerende cursussen op het programma. Er is keuze uit ruim 20 verschillende…

VIP Scholingstraject Vrijwilligersmanagement

Voor: Coördinatoren, team-/projectleiders, bestuursleden of begeleiders die leidinggeven aan vrijwilligers…

Informatiemarkt 'rondkomen met een klein inkomen' goed bezocht

Het Armoedeplatform ‘Beter leven in IJsselmonde’* organiseerde in Huis van de Wijk de Focus in Beverwaard…

Succesvolle training 'Mantelzorg(ers) beter begrijpen'

Professionals in zorg en welzijn komen dagelijks in contact met mantelzorgers. Mantelzorgers raken regelmatig…

Blog Marcel Slockers - Huilen op een congres

Marcel Slockers, huisarts en straatdokter, schrijft over een ex-dakloze die zijn levensverhaal vertelt…

Cursusaanbod Zomerprogramma CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Zomertijd. Heeft u ook zo'n zin in de vakantieperiode? Eindelijk tijd om even bij te komen en zaken…

Gratis contactsite voor cliënten

Vanaf 1 april is het voor CVD cliënten mogelijk om gebruik te maken van de gratis contactsite Durf jij…

CVD Makes My Day groot succes!

Afgelopen zaterdag organiseerde het CVD de achtste editie van CVD Makes My Day. De kantine van…

Privacywetgeving verandert!

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat…

Werkbijeenkomst ‘Zorgen voor Elkaar’

In samenwerking met Stedelijk Platform Informele Zorg heeft CVD Maatjes Vrijwillige Zorg op 15 mei de…

Kunst bij het CVD

Op woensdag 9 mei vond op het hoofdkantoor van het CVD een feestelijke opening plaats van de expositie…
© 2014-2018 Centrum Voor Dienstverlening