Ondertekening raamovereenkomsten integrale arrangementen

Hiermee is het CVD toegelaten als één van de zorgaanbieders voor tweedelijns ondersteuning aan cliënten met GGZ/MO problematiek in Rotterdam. De twee raamovereenkomsten gelden voor nieuwe en geherindiceerde cliënten. Voor de huidige cliënten geldt het overgangsrecht, waarvoor het CVD al eerder in 2014 een overeenkomst met de gemeente Rotterdam heeft afgesloten.

Ter opfrissing van het geheugen: vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De gemeente Rotterdamheeft hierbij gekozen voor de inkoop van integrale arrangementen. Zoals tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werd uitgelegd, kan een arrangement bestaan uit de volgende resultaatgebieden:

  • sociaal en persoonlijk functioneren
  • voeren van en regie over huishouden
  • financiën
  • dagbesteding
  • ondersteuning bij zelfzorg en gezondheid
  • huisvesting (alleen bij intramuraal)
  • mantelzorgondersteuning

Bij de arrangementen staat de zogenoemde zelfredzaamheidspiramide centraal.

Achtereenvolgend worden de volgende vragen gesteld:
1) Welke kwaliteiten heeft de cliënt en kan hij deze inzetten?
2) Wie kan hem helpen in zijn directe omgeving?
3) Kunnen er vrijwilligers bij ingezet worden?
4) Zijn er algemene/collectieve voorzieningen in de wijk of stad beschikbaar waar hij gebruik van kan maken?
5) Welke professionele inzet is nodig?

Het motto is: informele zorg waar kan, professionele zorg waar moet.