“Neem de tijd, vraag door, deel je gedachten, plannen en onzekerheden”

Op initiatief van de Gemeente Rotterdam is CVD schoolmaatschappelijk werker Elise Benard-Geluk geïnterviewd over haar werk op onder meer de Daltonschool De Margriet. Elise vertelt over het belang van een goede samenwerking met het wijkteam voor succesvolle hulpverlening.

Het artikel is te lezen hieronder of op de website van Rotterdam Onderwijs.

 

Wat maakt de samenwerking tussen school en wijkteam succesvol? Elise Benard-Geluk, schoolmaatschappelijk werker op onder meer Daltonschool De Margriet en Linda Mulders, jeugd- en gezinscoach wijkteam Blijdorp, Bergpolder, Liskwartier delen hun ervaringen. Bij het gesprek is ook moeder Marlies aanwezig. Nadat haar partner overleed, raakte ze in een isolement en maakte ze zich zorgen over zichzelf en haar twee jonge kinderen. Via Elise kwam ze bij Linda die haar negen maanden begeleidde. Marlies* wil graag haar verhaal delen met andere ouders: “Ik schaamde me om hulp te vragen en had geen idee wat schoolmaatschappelijk werk en wijkteam voor me konden betekenen. Echt, als je problemen hebt is het zo fijn dat er hulpverleners zijn die een tijdje met je meelopen. De hulp en tips van Linda stimuleerden en inspireerden me om stappen te zetten. Ik voel me krachtiger, communiceer beter en heb mezelf weer gevonden.”

Elise en Linda geloven beiden dat scholen, schoolmaatschappelijk werk en wijkteam elkaar actief en in een vroeg stadium moeten opzoeken voor de ondersteuning en hulpverlening van kinderen en ouders. Linda: “Ga met elkaar in gesprek en durf je daarbij kwetsbaar op te stellen. Elise vraagt het wijkteam regelmatig om te sparren. Kunnen jullie even meekijken? Wat vinden jullie? Zie ik het goed? Wat zouden we nog kunnen doen? We zijn open naar elkaar en vertrouwen elkaar. We nemen de tijd om tot een weloverwogen beslissing te komen. Neem de tijd, vraag door, deel je gedachten, plannen en onzekerheden; dit is essentieel voor goede samenwerking.”

Linda merkt dat als het contact met de scholen goed is, het wijkteam veel eerder wordt ingezet om kinderen en ouders te helpen: “Mijn oproep is dan ook: laat ons meedenken, dan voorkom je dat problemen zich opstapelen.”

Extra ondersteuning
Na drie gesprekken met Elise werd duidelijk dat Marlies extra ondersteuning van het wijkteam kon gebruiken om haar leven weer op de rit te krijgen. Elise: “Marlies kwam voor de opvoeding van de kinderen, maar op school was er geen enkel signaal dat er iets niet goed met ze ging. Het ging meer om Marlies zelf. Het schoolmaatschappelijk werk is kortdurend, dus ik besprak met Marlies of zij het goed vond om het wijkteam erbij te betrekken. Die geven intensievere en langduriger ondersteuning. Mijn taak is het dan om een ouder en in dit geval Marlies goed voor te bereiden. Wat kun je van het wijkteam verwachten? Wat kunnen ze voor je betekenen? ”

Moeder Marlies had geen goed beeld bij het wijkteam: “Ik dacht dat daar mensen kwamen die heel veel tijd hadden om samen een bakkie koffie te drinken en te kletsen. Geen idee dat ze ook hulpverlening deden voor ouders en gezinnen.”

Toegankelijk, laagdrempelig en waardevol
Linda erkent dat er nog steeds onbekendheid heerst bij scholen en ouders met het werk van het wijkteam: “In de samenwerking met scholen is het daarom belangrijk om wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit te spreken”, stelt Linda. “Ik vertel leerkrachten en schoolteams over de hulpverlening die wij kunnen bieden aan ouders en kinderen. Wat ik dan merk, is dat scholen zien dat we vaak meer op één lijn zitten dan zij vooraf hadden kunnen bedenken.”

In de loop van 2019 zal Linda in samenwerking met het schoolteam op een van de scholen voorlichting geven aan ouders. Linda: “Dit idee is vanuit het zorgoverleg ontstaan, omdat veel ouders een angst hebben bij het woord wijkteam: ze denken gelijk aan doemscenario’s, zoals uithuisplaatsingen. Goed dat wij tijdens die ouderinformatieavonden kunnen vertellen welke hulp we bieden en wat ze van ons kunnen verwachten. We geven voorbeelden van ons werk en van de samenwerking met de scholen en het schoolmaatschappelijk werk. Dan blijkt wel hoe toegankelijk, laagdrempelig en waardevol we zijn.”

Warme overdracht
Een goede overdracht is ook een belangrijke voorwaarde voor succesvolle hulpverlening en samenwerking. Linda waardeert het voorbereidende werk van Elise enorm. “Jouw verslagen bij de aanmeldingen zijn erg compleet, waardoor ik er direct mee verder kan. Je neemt de tijd voor de mensen waarmee je werkt en dat zie je terug in de verslagen. En je zoekt contact met me als je iets wilt checken of uit wilt zoeken.”
Elise: “Met de aanmelding en mijn verslag wil ik voorkomen dat mensen nog een keer alles op tafel moeten gooien. Warme overdracht is essentieel om een goede start te maken met hulpverlening.”

Naast de professionele relatie is de meer informelere relatie belangrijk voor de samenwerking, vinden beide hulpverleners. Elise: “Linda en ik kennen elkaar vanuit de ondersteuning en begeleiding van diverse gezinnen. Daarnaast zien we elkaar regelmatig bij samenwerkingsbijeenkomsten en andere netwerken. Dan leer je elkaar ook op een andere manier beter kennen. Je kent de professional én de mens en dat geeft vertrouwen.”

Zichtbaar op school
Ouders kennen Elise en weten haar makkelijk te vinden. “Ik sta ’s ochtends altijd in de hal van de school, groet de ouders en maak een praatje met ze. Dat maakt de stap naar het schoolmaatschappelijk werk toe veel kleiner.”
Op de scholen waar Linda schoolcontactpersoon is, investeert ze bewust in de relatie en het persoonlijke contact: “Ik moet laten zien dat ik van belang ben. Als de school het effect ziet van mijn advies en tips, dan komen ze vanzelf vaker bij me om even te sparren. Ik ben aanwezig bij een zorgoverleg van de school: ik bereid dit goed voor, neem actief deel en schrijf soms de notulen. En elke keer benadruk ik: als er iets is, dan weet je me te vinden.”

De scholen waar Elise actief is als schoolmaatschappelijk werker nodigen aan het begin van elk jaar alle betrokkenen uit voor overleg: IB’ers, schoolmaatschappelijk werk, PPO, wijkteam en CJG: “We evalueren het voorgaande jaar en maken afspraken over hoe we de samenwerking gaan verbeteren.” Linda: “Dat is heel goed, zouden alle scholen eigenlijk moeten doen.”