Mondzorg bij het CVD

Begin 2017 ging bij het CVD het project mondzorg van start; een samenwerking met de opleiding Mondzorgkunde van Inholland Amsterdam. Tijd om terug te blikken op de voortgang van dit project.
In november ontving het CVD alweer het derde koppel stagiaires. Na de intramurale voorzieningen Havenzicht, De Schuilplaats en De Hille zijn deze studenten nu aan de slag voor cliënten van woonvoorziening de Heemraad. Zij brengen de status van het gebit en de verzorging hiervan in kaart. Met de ontwikkelde poetskaarten geven zij voorlichting, zowel over het belang van een verzorgd gebit, maar ook letterlijk als hulpmiddel bij het poetsen zelf.
De huidige stagiaires kijken bovendien samen met de kok naar mogelijkheden om met kleine aanpassingen een menu samen te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit  dat niet elke mond (al) in een goede conditie is.
Problemen in de mond zijn vaak de oorzaak van niet goed kunnen eten met als gevolg een verslechterende algehele gezondheid. Het CVD brengt het belang van een goede mondverzorging graag onder de aandacht van cliënten.