Meldpunt Verwarde Personen

Door familie, buren en professionals de mogelijkheid te geven signalen die zij opvangen van mensen met verward gedrag te melden, kunnen deze mensen eerder de juiste ondersteuning krijgen. Dat is goed voor de persoon om wie het gaat, diens omgeving en de openbare orde en veiligheid in Rotterdamse wijken. Het meldpunt is er niet om te melden in acute situaties. Dan kunnen Rotterdammers het spoednummer bellen: 112.

Vroeger signaleren, eerder in zorg en minder overlast
Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis en familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Wethouder Hugo de Jonge (jeugd, onderwijs &zorg): ”We kunnen het als gemeente en hulpverleners niet alleen. Om mensen met verward gedrag zo snel mogelijk passende zorg te bieden doen we een dringend beroep op inwoners van deze stad om hun zorgen en signalen te melden. Rotterdammers weten het beste wat er gebeurt in hun eigen wijk. Vroeger signaleren, eerder ingrijpen, samen erop af gaan én goede toeleiding naar zorg moet ervoor zorgen dat mensen die verward raken of dreigen te raken eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Rol van het  Crisiscentrum Rotterdam
Omdat het Crisiscentrum Rotterdam  al een bestaand meldpunt heeft dat 24 uur per dag bereikbaar is voor Rotterdammers die zich mogelijk in een crisissituatie bevinden, heeft de gemeente besloten om buiten kantooruren het Advies- en meldpunt Verwarde Personen hier onder te brengen.  
Het telefoonnummer voor Rotterdammers die zich in een crisissituatie bevinden blijft ongewijzigd:
088 – 357 10 10.
Het Crisiscentrum Rotterdam is een open klinische voorziening en biedt crisisinterventie die gericht is op de doorbreking van de hopeloosheid en uitzichtloosheid waardoor een crisis wordt gekenmerkt. Het Crisiscentrum is een samenwerkingsverband tussen Bavo Europoort, specialist in psychiatrie, en het Centrum Voor Dienstverlening (CVD), specialist in de begeleiding van kwetsbare Rotterdammers met diverse (psycho)sociale problemen.

Plan van aanpak verwarde personen
Het Meldpunt kwam mede tot stand naar aanleiding van een motie van januari dit jaar, ingediend door Leefbaar Rotterdam. Het is één van de maatregelen uit het Plan van aanpak verwarde personen dat in juli is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Alle maatregelen dragen bij aan het signaleren, beoordelen, vervoeren, opnemen, behandelen, en weer naar huis (al dan niet met ondersteuning) laten gaan van mensen met verward gedrag. Minister Schippers heeft alle Nederlands gemeenten opgedragen een plan van aanpak op te stellen voor de zomer van 2016. Rotterdam had als een van de eerste gemeenten in Nederland een plan van aanpak verwarde personen gereed.