Leefbaarheidscommissie content met CVD Havenzicht

Er waren een aantal bewoners, het cannabisverkooppunt Tuda Fruta (achter Havenzicht), RSC/RVSV (studenten) en CVD Havenzicht aanwezig. De omwonenden hebben aangegeven waar en welke overlast zij ervaren en meemaken. Hierover zijn met de betrokkenen heldere afspraken gemaakt.
Zij gaven aan tevreden te zijn over CVD Havenzicht. Ook meldenze dat er adequaat gereageerd werd als ze CVD Havenzicht belden of langs gingen.

Afgesproken is dat de leefbaarheidscommissie jaarlijks bijeenkomt.