Interessante Bestuursmiddag

Op zaterdag 21 oktober kwamen meer dan 60 bestuursleden van Rotterdamse stichtingen en verenigingen samen in Zalencentrum  Rustburcht. Hier vond de tweede editie van de Bestuursmiddag van CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg plaats. Dit jaar weer een hele andere groep bestuurders dan vorig jaar, bestaande uit bestuurders van bewonersorganisaties, speeltuinen, sociaal-culturele organisaties etc.

Tijdens het plenaire gedeelte werd iedereen verzocht zijn mobiele telefoon gereed te houden. Op het presentatiescherm werden stellingen getoond waarover men met de mobiele telefoon een stem uit kon brengen. Dit gaf direct een beeld hoe over diverse stellingen wodt gedacht. Thema’s als verjonging, overbelasting en vernieuwing van een bestuur kwamen hierbij aan de orde. In diverse groepen ging men daarna dieper op de thema’s in.

In het tweede gedeelte van de middag konden de deelnemers diverse workshops volgen.
1. Hoe zit een stichting of vereniging juridisch in elkaar? Gegeven door Mr. Aniel Autar van Kooijman Autar Notarissen.
2. Lars Hooning van Hooning Consult gaf de vuistregels voor een goed bestuurder mee.
3. Hoe bereik je bepaalde wensen, ideeën, doelen zonder geld. Daarover vertelde Steven Hoogslag van RHV Leonidas, RV Rijnmond en AMVZ in zijn workshop creatieve fondsenwerving en sponsoring.
4. Verjonging = verandering van Annet Schipper van De Board.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel. Er werd volop nagepraat en er werden veel contactgegevens uitgewisseld. Een zeer geslaagde middag!

CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg bedankt  Mr. Aniel Autar (Kooijman Autar Notarissen), Steven Hoogslag (RHV Leonidas, RV Rijnmond en AMVZ), Annet Schipper (de Board) en Lars Hooning (Hooning Consult) voor hun bijdrage aan deze Bestuursmiddag.