Inspirerende Bestuursmiddag

Het effectief besturen van vrijwilligersorganisaties; dat was het centrale thema van de Bestuursmiddag op zaterdag 30 maart jl. Ongeveer 70 bestuursleden van diverse Rotterdamse verenigingen en stichtingen waren ondanks het prachtige lenteweer naar de Bestuursmiddag gekomen om zich te laten inspireren. Deelnemers van organisaties zoals huurdersverenigingen, dierenambulance en een EHBO-vereniging maar ook van grote organisaties als Lantaren Venster, Leger des Heils en Zonnebloem waren aanwezig op deze middag die door CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg werd georganiseerd.

In een gastcollege van Tim ’S Jongers, auteur van het boek ‘Effectief besturen van vrijwilligersorganisaties’, werden de deelnemers geprikkeld om na te denken over o.a. wat is nou effectief en wat is efficiënt? Is vrijwilligerswerk vrijblijvend? Is vrijwilligerswerk altijd onverplicht? Herkenbare en komische voorbeelden die bestuursleden tegen komen in hun werk werden besproken. Daarna werden in twee workshoprondes, actuele onderwerpen behandeld zoals de voorwaarden voor het aanvragen van een gratis VOG voor je vrijwilligers, vuistregels voor een goed bestuurder en hoe betrek je de buurt bij jouw organisatie. Aan het eind van de middag kregen alle aanwezigen het boek van Tim ‘S Jongers over het effectief besturen van vrijwilligersorganisaties mee naar huis. We kijken terug op een geslaagde en inspirerende Bestuursmiddag. We danken Hooning Consult, SESAM academie en NOV voor de samenwerking t.a.v. de workshops en het VMBO Grafisch Lyceum aan het Stadhoudersplein in Rotterdam voor het gebruik van de fijne locatie.