Housing First en de rol van het CVD

De media hebben naar aanleiding van de kick-off eind september veel aandacht besteed aan dit nieuwe project voor Rotterdamse dak- en thuislozen. Het CVD participeert hier uiteraard ook in.

Een korte uitleg van het project:
Een dak- of thuisloze krijgt direct een (ingericht) huis aangeboden. De cliënt aanvaardt intensieve begeleiding en betaalt huur. Het direct hebben van een eigen woning heeft een enorm positief effect; meer dan 70% slaagt er in versneld weer deel te nemen aan de maatschappij. Housing First is een methode die overgewaaid is uit Amerika en binnen een aantal Nederlandse steden al vele jaren met succes wordt toegepast. Rotterdam heeft in de afgelopen jaren altijd haar eigen aanpak gehad om dak- en thuislozen onder te brengen. De gemeente heeft echter in 2018 besloten om ook Housing First te gaan toepassen binnen de Rotterdamse hulpverlening en te starten met 25 woningen. Bij een positieve “uitslag” zal het aantal Housing First woningen worden uitgebreid.

Rol van het CVD
Momenteel is er een stuurgroep die het project vormgeeft en het gehele project volgt en bijstuurt waar nodig. Het CVD is deelnemer aan de stuurgroep. De bewoners van de eerste 25 woningen krijgen begeleiding van Pameijer, Stichting De Ontmoeting, en het Leger des Heils. Bij uitbreiding zullen de Nico Adriaan Stichting en het CVD ook begeleiding gaan geven.