Hoera, HIS 1 jaar actief!

Het eerste jaar stond in het teken van de kennismaking met de deelgemeente. Verder is er ondersteuning geboden bij psychosociale problematiek, budgetbeheer, huiselijk geweld en zorgmijders. Ook zijn er budget- en administratiecursussen georganiseerd.

Maatschappelijke Dienstverlening Hillegersberg-Schiebroek is er voor iedereen die te maken heeft met zorgen of problemen. Ook staan we klaar voor een ieder die zich wil inzetten in de wijk. Wij bieden laagdrempelige hulpverlening waar geen kosten aan zijn verbonden.

De maatschappelijk werkers van het CVD zijn opgeleid om te luisteren, advies te geven en samen met de cliënt op zoek te gaan naar mogelijkheden om op eigen kracht de problemen aan te pakken.

Het team is werkzaam in de gehele deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en elke maatschappelijk werker heeft een specifieke wijk onder zijn/haar hoede. 
Daarnaast verzorgen wij sinds januari van dit jaar ook het School Maatschappelijk Werk in uw deelgemeente. Dit alles doen we samen met de Vraagwijzer en Stichting DOCK.

Bekijk hier de folder voor een compleet overzicht van onze diensten.