Het verkorte jaarverslag 2015

Bekijk hier het verkorte jaarverslag.

Het volledige jaarverslag en de jaarrekening zullen 1 april wordengepubliceerd.