Gastlessen Inholland: vrijwilligster CVD aan het woord

Twee keer per jaar organiseert Vrijwilligerswerk Rotterdam een serie gastlessen voor de eerstejaars studenten van Inholland Rotterdam. De studierichtingen van deze studenten zijn MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening).
Deze lessen zijn een voorbereiding op het maatjesvrijwilligerswerk dat de studenten uit gaan voeren als onderdeel van hun opleiding. Vanaf april gaan zij 120 tot 180 uur vrijwilligerswerk doen bij organisaties die zijn aangesloten bij Maatjes Vrijwillige Zorg (MVZ).
De gastlessen worden verzorgd door MVZ. Samen met een aantal aangesloten organsiaties geven zij een presentatie over wat maatjesvrijwilligerswerk inhoud. Het CVD is een van de aangesloten organsiaties met het onderdeel CVD Vrijwilligersmakelaar. Vrijwilligersmakelaar Stephan Weemhoff en vrijwilligster Astrid gaven een boeiende en inspirerende presentatie. Een informatieve en geslaagde dag voor de studenten van InHolland, de gastorganisaties en Vrijwilligerswerk Rotterdam!