Sinds augustus 2018 verblijven er naast de cliënten van de zorg-, welzijn en hulpverleningaanbieder Humanitas ook cliënten van de zorgaanbieders Bavo Europoort (Antes) en het CVD in het pand de Evenaar. De instroom verloopt gefaseerd; verwacht wordt dat het pand medio 2019 volledig bewoond zal zijn. Ook wordt al enige tijd volop gewerkt aan een nieuwe invulling van de plint van het gebouw, waaronder die van het voormalige restaurant. Alles bij elkaar leidt dit tot een ander complex met een andere dynamiek dan in de tijd dat er nog alleen ouderen woonden.

De naam de Evenaar is van oudsher verbonden aan de vroegere invulling van het pand. Om de nieuwe invulling te onderstrepen, is enige tijd geleden een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam, die daarbij past. Vele medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn in het pand, hebben een voorstel voor een nieuwe naam gedaan.

Uiteindelijk is gekozen voor de naam ‘de Wende’, als plaats van wending of ommekeer. De gedachte hierachter is dat alle cliënten in het pand zich opmaken voor een ommekeer of omslag in hun leven. Voor velen betekent dit een nieuwe thuissituatie en anderen leren anders om te gaan met eigen verantwoordelijkheden. Hoe het ook zij, de verandering begint in dit gebouw. Daarnaast hebben ook bijna alle medewerkers te maken met een omslag. De verschillende functies van het gebouw hebben in de meeste gevallen een andere, nieuwe inhoud en aanpak gekregen dan oorspronkelijk de situatie in het pand was. Tenslotte maakt de samenwerking tussen de drie zorgaanbieders Humanitas, Bavo Europoort en CVD dit tot een uniek project, die een andere manier van denken, benaderen en omgaan met elkaar vergt. Kortom: alle betrokkenen bij het gebouw zijn bezig met hun eigen maar ook andermans wending: in het leven, in de werkzaamheden. En het gebeurt allemaal hier: in DE WENDE!

Deze maand (april 2019) zal nog worden benut om de naamswijziging goed voor te bereiden (o.a. website).
Per 1 mei 2019 zal het gebouw dan officieel de Wende heten.

 

 

Transformatie van ‘de Evenaar’ naar ‘de Wende’