Marcella Karstens is de nieuwe Vertrouwenspersoon Zorg voor het CVD. Voorheen heette dit een Cliëntvertrouwenspersoon. Marcella is werkzaam bij het LSR, het Landelijk Steunpunt Medezeggenschap. We hebben het LSR ingeschakeld om jullie een volledig onafhankelijke Vertrouwenspersoon Zorg te kunnen bieden. Wat kan ze voor jou betekenen?

Marcella staat je met raad en daad bij. Zij geeft informatie en advies en bemiddelt bij klachten. Ze is er voor jou. Als er zaken zijn waar je tegenaan loopt dan is het fijn om met iemand te kunnen praten die niet werkzaam is voor het CVD. De vraag die je hebt moet wel betrekking hebben op de begeleiding vanuit het CVD.

Op jouw verzoek bemiddelt zij bij het verbeteren van je woon- en leefsituatie bij het CVD. Zij kan je ook ondersteunen bij het voorleggen van een vraag of klacht aan een medewerker of aan de klachtencommissie. Bijvoorbeeld door met je mee te gaan naar een gesprek waar je tegenop ziet, of je te helpen bij het schrijven van een brief. Alles wat er tussen jullie wordt besproken blijft tussen jullie en wordt niet aan het CVD doorgegeven. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je een situatie hebt waarbij je zelf graag wil dat ze het met het CVD bespreekt. Alleen dan neemt ze contact op met ons. Wil je het niet, dan doet ze dat niet.

Ze kan natuurlijk niet alles voor je regelen maar ze gaat je wel helpen om zaken bespreekbaar te maken. Ze kan je tips geven hoe je het gesprek met je begeleider aan gaat, wat je nodig hebt om goed te kunnen verwoorden hoe je over bepaalde dingen denkt. Ze is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en reageert in principe binnen 48 uur. Je kunt haar bellen op: 06- 30 76 03 85, of mailen op M.Karstens@hetlsr.nl.

Een afspraak maken om elkaar in het echt te zien is ook mogelijk. Ze kan met je afspreken op een locatie naar keuze.