Locatie De Wende is aangemeld als locatie voor het project www.warmekamers.nl. Dit betekent dat De Wende op een project kaart is aangewezen als locatie voor mensen die letterlijk even een warme kamer zoeken om welke reden dan ook. Het is een initiatief van het Leger des Heils waar steeds meer organisaties zoals bibliotheken en buurthuizen zich bij aansluiten en hun locaties beschikbaar stellen.