De Skaeve Huse officieel geopend

De Skaeve Huse bieden een nieuwe, aanvullende woonvorm in Rotterdam. Het zijn huisjes die zich in een rustige groene buurt bevinden, met weinig prikkels van buitenaf. De bewoners zijn vaak kwetsbare mensen met psychiatrische problemen en/of een licht verstandelijke beperking, die moeite hebben om in een sociale groep te functioneren. Wonen in de Skaeve Huse, gecombineerd met op maat gesneden ondersteuning van het CVD, biedt de bewoners het perspectief om dat wél te leren en om uiteindelijk ook te kunnen meedoen in de samenleving.

De Skaeve Huse bestaan uit 11 losstaande woningen en 1 unit voor de beheerder. De woningen zijn 36 m2 groot en hebben een woonkamer met keukentje, een slaapkamer en badkamer. De beheerder is 24 uur per dag, 7 dagen per week, aanwezig om toezicht te houden op de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Hij zorgt ervoor dat alles goed loopt en dat de omgeving geen overlast heeft.

​Wonen in de Skaeve Huse is vrijwillig, maar de bewoners dienen zich wel aan de regels te houden en zijn verplicht om de begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben, te aanvaarden. De begeleiding, die door het CVD wordt geboden,  is er op gericht om bewoners op termijn weer te leren wonen in een gewone woonomgeving, eventueel met ondersteuning van (woon)begeleiders. Dat gebeurt alleen als er aantoonbaar verbeterd gedrag te zien is en de bewoners geen woonoverlast meer veroorzaken. Ze gaan echter niet meer terug naar hun oude woning. Eventueel kunnen bewoners ook doorstromen naar een speciale woonvorm of woonvoorziening van het CVD of van een andere zorgaanbieder.