CVD volledig over op de Krachtgerichte Methodiek

In de zomer van 2012 is er gestart met de methodiektrainingen. Op 17 april was het team van CVD Boezemdwars (begeleiding van jonge moeders) het laatste team dat de training afsloot.
Volgens de Krachtgerichte Methodiek gaan de begeleiders uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt; Wat wil de cliënt? Wat kan de cliënt wél doen? Waar liggen zijn talenten? Hoe kan hij zijn netwerk inschakelen om zijn doelen te realiseren?
Van de Krachtgerichte Methodiek zijn er drie varianten met doelgroep specifieke nuances die allemaal dezelfde principes hanteren: Herstelwerk voor volwassenen, Krachtwerk voor gezinnen en Houvast voor jongeren.

Meer informatie over de Krachtgerichte Methodiek is hier te lezen