CVD Starterspakket

Starterspakketten cliënten 
Tegenwoordig zijn trajecten van begeleiding zo kort mogelijk. CVD cliënten stromen hierdoor zo snel mogelijk door waarbij de inzet is om cliënten binnen een zo’n kort mogelijke tijd weer zo zelfstandig mogelijk te laten wonen. In veel gevallen zijn de financiën van de cliënten dan nog niet in die mate op orde dat men heeft kunnen sparen. Bij het wonen is een zekere basisuitrusting van belang voor een goede start. Het CVD streeft ernaar te zorgen dat de cliënt zelf de regie voert over zijn verhuizing en de daarbij komende kosten. Om hieraan een impuls te geven zijn de CVD Starterspakketten ontwikkeld.


Werking Starterspakket 
Met een Starterspakket krijgt een cliënt een basisuitrusting beschikbaar die kan bestaan uit keukengerei, serviesgoed & bestek en/of linnengoed. 

Daarnaast wordt gratis een schoonmaakpakket beschikbaar gesteld. Hierbij is het doel om cliënten een goede start te kunnen bieden bij het (semi) zelfstandig wonen. De cliënt kan kiezen voor één of meer dezelfde dan wel verschillende pakketten (o.a. afhankelijk van de omvang van het huishouden).


Voorwaarden Starterspakket
Een Starterspakket is niet gratis. Als de cliënt er niet cash voor kan betalen, is het mogelijk om de kosten te voldoen door het leveren van een tegenprestatie. In dat geval moet de cliënt die aanspraak wil maken op het Starterspakket een maatschappelijke dienst verlenen, bij voorkeur in de wijk waar men naartoe verhuist. Voor veel cliënten is dit mogelijk de eerste stap in het ontwikkelen of versterken van het sociale netwerk in de wijk waarin men komt te wonen. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten tegelijk. De maatschappelijk dienst kan zowel voor als na het verkrijgen van het Starterspakket uitgevoerd worden.