Op woensdag 16 juni vond in Theater de Stoep in Spijkenisse de feestelijke ondertekening plaats van de overeenkomsten voor Wmo Beschermd Wonen tussen de gemeente Nissewaard en 11 enthousiaste zorgaanbieders. Ook het CVD tekende de overeenkomst. Een mooie kans om ook in deze gemeente mensen perspectief op thuis te bieden in de vorm van Beschermd Wonen.

Samen naar meer sociale inclusie

Dit was de afronding van het inkooptraject, maar vooral ook de start van een gezamenlijke reis op weg naar meer sociale inclusie. Dat wil zeggen: een gelijkwaardige en volwaardige plek in onze samenleving voor mensen met een psychische of (licht) verstandelijke beperking die tijdelijk intensieve ondersteuning in hun eigen woonomgeving nodig hebben.

Nissewaard voerde het inkooptraject uit voor alle 6 gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden, voor wie Nissewaard deze belangrijke wettelijke taak uitvoert. De gemeenten gingen hier vorig jaar met elkaar een samenwerkingsovereenkomst over aan. Samen willen zij werken aan een veilige leefomgeving waar iedereen ertoe doet en kan deelnemen aan het normale leven. De inkoop is hierin een belangrijke mijlpaal. Zo zijn er straks 2 varianten van beschermd wonen waarmee beter kan worden aangesloten bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners om wie het gaat. Die twee zijn het beschermd wonen zoals we die al kenden, én het geclusterd wonen. Met deze laatste variant wonen cliënten zelfstandig, maar blijven wel onder intensieve begeleiding.

Meer keuzevrijheid vanaf 2022

Naast de bestaande aanbieders, zijn ook een aantal nieuwe aanbieder gecontracteerd, waaronder dus het CVD. Dat betekent meer keuzevrijheid voor cliënten en meer ruimte voor specialisatie op bepaalde specifieke zorgvragen van inwoners. De overeenkomsten wordt per 1 januari 2022 van kracht. In de komende maanden zal het CVD in gesprek gaan over een geschikte locatie in de regio voor beschermd en/of geclusterd wonen.