CVD Skaeve Huse

Het project Skaeve Huse is een nieuwe woonvorm binnen de Rotterdamse woonladder. Het CVD ziet deze woonvorm als welkome aanvulling op het reeds aanwezige aanbod. De bewoners van Skaeve Huse zijn Rotterdammers met een meervoudige problematiek, die moeite hebben om op eigen kracht te functioneren in de samenleving. Het lukt hen ook niet te voldoen aan de sociale verwachtingen die in een stedelijke leefomgeving gelden. 

Skaeve Huse wordt ontwikkeld in een prikkelarme omgeving nabij Zestienhoven. De woningen bestaan uit containers die omgebouwd zijn tot woonunits.  Nu de gunning bekend is wordt het project verder uitgerold. De eerste bewoners zullen medio 2017 plaatsnemen in deze nieuwe woonunits.

 
* De foto is een impressie van het Skaeve Huse project