CVD netwerkbijeenkomst; een andere weg naar oplossingen

Door soms wat meer ‘out of the box’ te denken blijkt er veel meer mogelijk dan we tot nu toe gewoon waren binnen de stad. Voor het CVD is ‘van groef naar groove’ hét thema en de rode draad voor 2017. 
Op 6 april was het tijd voor een verdere uitrol; voor het voltallige management van het CVD  én de door hen uitgenodigde gasten uit hun externe netwerken. Op een mooie plek in Rotterdam werden zij muzikaal meegenomen en geïnspireerd door te kijken naar andere mogelijkheden om samen te werken om nog meer voor onze cliënten te kunnen betekenen en hen daardoor weer beter te kunnen ondersteunen. 
Het was goed om te zien dat de aanwezigen de rode draad oppakten om die nu weer verder te brengen binnen de eigen organisaties.