CVD glansrijk geslaagd voor Kwaliteitslabel Sociaal Werk!

Tijdens de audit, die werd uitgevoerd door Lloyds, werd vastgesteld dat het CVD volledig voldoet aan de professionele eisen zoals die worden gesteld vanuit het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk.
De auditoren hebben daarbij overwogen dat “deze eisen op een natuurlijke wijze geïntegreerd en verankerd blijken in de werkwijze van de CVD medewerkers”. De auditoren waren zeer onder de indruk van de passie en betrokkenheid van de medewerkers bij hun cliënten en de wijze waarop zij invulling geven aan de dienstverlening.
Dit kwaliteitslabel gaat specifiek over de inhoud van het werk: de kwaliteit van de dienstverlening zelf. 
 
We zien het certificaat als een mooie aanvulling op ons gelijktijdig vernieuwde HKZ certificaat, dat werd beoordeeld volgens de nieuwste norm.