CVD doet mee in pilot Housing First Rotterdam

Herstel begint met een huis. Daar zijn de gezamenlijke partijen MO-GGZ het over eens. In het najaar is in Rotterdam de pilot Housing First gestart. Op 7 juli 2020 hebben ook het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) en de Nico Adriaan Stichting het convenant ondertekend en hiermee commitment uitgesproken voor het gezamenlijk uitvoeren van het project.

Wat is Housing First?
Housing First helpt dakloze Rotterdammers met meervoudige problematiek, die geen gebruik kunnen of willen maken van de bestaande opvangvoorzieningen, snel aan een eigen huurwoning. Tegelijk biedt Housing First passende en begeleidende zorg, waarbij de cliënt zelf de regie in handen heeft. Het hebben van eigen woonruimte geeft privacy, rust en stimuleert om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. De huur betalen, geen overlast veroorzaken en de deur opendoen voor begeleiders zijn de drie voorwaarden om in het huurhuis te (blijven) wonen. De aanpak, afkomstig uit de VS, heeft al tot succesvolle resultaten geleid in steden in binnen- en buitenland.

Een eigen deur
Directeur Inez Basten-Poppe van het CVD is ervan overtuigd dat een dak boven je hoofd en een eigen deur een eerste vereiste is om je leven weer op te bouwen. Dit neemt een hoop stress weg en zorgt voor rust en privacy. “Het is fijn als de cliënten direct een ‘eigen plek met deur’ hebben. Ze kunnen dan in het begin zich met name bekommeren om de dagelijkse zaken zoals boodschappen doen, eten maken en verzorging.” Volgens haar hoeft de ‘Housing’ ook niet altijd een heel huis te zijn om toch de rust en privacy te waarborgen. “Of wel een huis, maar dan gedeeld met meerdere mensen. Een eigen ruimte met privacy is gewoon belangrijk. Voor de een is dat een woning, voor de ander werkt een kamer ook prima, zolang ze maar een eigen deur hebben.”

Convenant Housing First Rotterdam
In Rotterdam werken Leger des Heils, Stichting Ontmoeting, Pameijer, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Vestia, Woonbron, de gemeente Rotterdam en nu ook het CVD en de NAS samen om van Housing First een succes te maken.
Na de eerste proef met 25 woningen zullen er de komende tijd nog eens 25 woningen voor Housing First beschikbaar komen. De convenantpartners kunnen hier cliënten in plaatsen. Door dakloze Rotterdammers direct een woning aan te bieden wordt de stress weggenomen en kunnen zij, met de juiste begeleiding, bouwen aan hun toekomst.

Meer informatie
Meer informatie van de gemeente Rotterdam over dak- of thuisloos en Housing First is te vinden op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kwetsbare-rotterdammers/

Fotograaf: Eric Fecken