Zowel! maakt zich samen met het CVD sterk voor samenwerking tussen bewoners en partijen in de buurt. Het succesvol doorlopen van de pre-awardfase werd vandaag, dinsdag 14 mei, bekroond met een officieel moment van ondertekening. Vanaf 1 juli gaan Zowel! en het CVD van start.

De ondertekening vond plaats tijdens een bijzondere bijeenkomst in het Scheepvaart- en Transportcollege. Niet alleen het contract met Zowel! werd getekend, maar ook het contract met Kwadraad voor de VraagWijzer Nieuwe Stijl. Daarmee maakt het welzijnswerk in Delfshaven een nieuwe start, met een eigentijdse aanpak, nieuwe aanbieders en een andere bestuurlijke aansturing. Annelies Smits, directeur van Zowel!: ‘In de nieuwe aanpak staan de vragen, initiatieven en knelpunten uit het gebied centraal. De bijzonderheid is dat de gebiedsteams uit generalistische wijkwerkers bestaan die breed inzetbaar zijn.’.

In Delfshaven gaan wijkwerkers van Zowel! in gebiedsteams aan de slag in West, Oost en Zuid Delfshaven. Wat de bewoner ook nodig heeft, de wijkwerker brengt hem verder. Met als uitgangspunt ‘het vergroten van de zelfredzaamheid van iedere Delfshavenaar’. Zowel! werkt vraag- en oplossingsgericht, maar neemt het oplossen niet over van de bewoner. Dit doen ze zelf. Op eigen kracht en het liefst ook met het eigen netwerk. Als het nodig is speelt de wijkwerker daar een ondersteunende rol in. Bovendien draagt de wijkwerker zorg voor de individuele hulpverlening als de situatie daar om vraagt.

Zowel! is een organisatie van Laurens en de SWKGroep. Samen met het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) maakt zij zich sterk voor samenwerking tussen bewoners en partijen in de buurt. Buurtwerk (onderdeel SWKGroep) draagt bij aan de uitvoering van de visie van Zowel!.