Beide directies hebben dit initiatief genomen omdat zij een Cliëntvertrouwenspersoon een belangrijke aanvulling en ondersteuning vinden voor de cliënten die vragen of onduidelijkheden hebben over de geleverde zorg en begeleiding.

Het kunnen cliënten zijn die overwegen gebruik te gaan maken van de Klachtenregeling voor cliënten van een van beide instellingen en daar hulp en advies bij nodig hebben. De visie van beide directies is dat de laagdrempeligheid van de klachtopvang en behandeling binnen de instellingen vanuit cliëntperspectief gediend is met de ondersteuning door een Clientvertrouwenspersoon.

Voor het LdH Rotterdam zal Peter Zuidam, beleidsmedewerker van het CVD, deze taak op zich nemen en omgekeerd vanuit het LdH Rotterdam zal Carla Stolk, coördinator opleidingen, de cliënten van het CVD bedienen. Zij zullen zich later deze maand aan de cliënten en medewerkers van het CVD en het LdH Rotterdam uitgebreid voorstellen.

Wat doet een Cliëntvertrouwenspersoon?
Een Cliëntvertrouwenspersoon is iemand van buiten de organisatie. Dit zorgt ervoor dat hij of zij neutraal en objectief advies kan geven. De cliënt kan contact opnemen met de Cliëntvertrouwenspersoon als er bijvoorbeeld een klacht bestaat over de bejegening of begeleiding.
De Cliëntvertrouwenspersoon biedt dan klachtbegeleiding of bemiddeling. Het kan ook zijn dat de cliënt advies wil over zijn rechten en plichten als cliënt, of dat hij vragen heeft over zaken die voor de cliënt in relatie tot het zorgaanbod van de instelling belangrijk zijn.

Luisteren, informeren, adviseren en ondersteunen. Met deze vier werkwoorden is het werk van de Cliëntvertrouwenspersoon te omschrijven!

Binnenkort volgt meer informatie over de Cliëntvertrouwenspersoon voor het CVD, wie zij is, hoe zij is te bereiken en binnen welke kaders er gewerkt wordt.