Certificaatuitreiking deelnemers De Hille Draait Door

De training bestaat uit twee bijeenkomsten per week op dinsdag en donderdag met thema’s als geld, budgetteren, wonen, communicatie en sociale vaardigheden, gezondheid en voeding, dagbesteding, vrijwilligerswerk, enz. “De Hille Draait Door” is een laagdrempelige training voor mensen in de opvang: iedereen is welkom en kan meedoen en -praten.

Op donderdag 22 december vond de officiële afsluiting plaats van het jaar 2016 en werden een twaalftal deelnemers “getrakteerd”  op een certificaat als bewijs van deelname aan alle zes themablokken. Sommige deelnemers van CVd de Hille zijn uitgestroomd. Anderen doen nu vrijwilligerswerk of volgen een cursus, bij het CVD of een andere instantie.

Deelnemers van De Hille Draait Door zijn trots op hun certificaat!