Buren maken kennis met CVD bewoners tijdens Burendag

Op vrijdag staken vrijwilligers van Eneco de handen uit de mouwen bij CVD de Hille. Samen met bewoners werden er cupcakes gebakken, hapjes voorbereid en werd de locatie versierd. Zaterdag ontvingen de bezoekers een warm welkom. Buiten stonden twee kramen, een met koffie en thee de ander met informatie over de wijk. Hierbij  werd samengewerkt met Buurtcentrum Irene en Dock. De bezoekers konden mee met een interessante rondleiding.

CVD de Schuilplaats organiseerde op vrijdagmiddag Burendag. Het was een gezellige drukte met bewoners, vrijwilligers en buren. Het leukste was dat een Noors echtpaar, dat tijdelijk in de buurt woont, voorstelde om met hun muziekinstrumenten op te treden. Al met al een geslaagde dag!

CVD Havenzicht had een programmavoor jong en oud samengesteld. Bezoekers speelden spelletjes met de bewoners en kregen een rondleiding. Het mooie weer nodigde uit om de tafels en stoelen buiten te zetten, om daar de spelletjes voort te zetten. Hierdoor stopten steeds meer mensen om kennis te maken met deze voorziening.

CVD de Nok en CVD de Heemraad ontvingen ondanks alles inspanningen nauwelijks tot geen bezoekers. Jammer want ook bij deze voorzieningen waren leuke programma’s samengesteld.

CVD de Stelle noteerde een geslaagde Burendag met een aardige opkomst van buurtbewoners. Buurtkinderen brachten de hele middag bij CVD de Stelle door;  ze versierden cupcakes, deden spelletjes en sprongen op het springkussen. Terwijl hun ouders informatie en een rondleiding kregen. Bij vertrek ontvingen de bezoekers een plantje.
Tevens waren er mensen uitgenodigd van Vriendendienst Hoogvliet. Via deze organisatie komen er  elke week mensen eten bij  het project ; ‘’eten doe je samen’’ van CVD de Stelle.