Blog Marcel Slockers: Investeer in mensen met verward gedrag

Marcel Slockers, huisarts en straatdokter, schrijft over een aanpak waarmee investeringen in mensen met verward gedrag veel winst kan opleveren. Om dakloosheid te voorkomen of op te heffen.

Lees de volledige blog van Marcel Slockers.