Aftrap Talent Atelier

Dit alles met als uiteindelijk doel een plek in het vrijwilligerswerk of leer-werk traject. ‘Een mooi initiatief!’, vond het Oranje Fonds. Zij kenden daarom een bedrag van 35.000 euro toe.
Deelnemers aan het Talent Atelier zijn vaak sociaal geïsoleerd, werkloos, hebben schulden of andere problemen. Het doel van de training is om de onderliggende problemen aan te pakken, de eigen talenten aan te boren en weer perspectief te bieden door middel van structuur en zinvolle dagbesteding.

Klik hier voor meer informatie over de training.