Adviescommissie Vrijwilligerswerk: gericht op advies over verdringing

Omdat verdringing soms lastig vast te stellen is kunnen Rotterdammers en organisaties hun vragen ter advies voorleggen aan de Adviescommissie Vrijwilligerswerk.

De Adviescommissie Vrijwilligerswerk bestaat uit afgevaardigden van de gemeente, vrijwilligersorganisaties, vakbond en Vrijwilligerswerk Rotterdam. Heeft u vragen die u wilt voorleggen? Vul dan dit antwoordformulier in, zodat de Adviescommissie Vrijwilligerswerk u van dienst kan zijn.

Per situatie beoordeelt de Adviescommissie of en in hoeverre de vastgestelde richtlijnen van toepassing zijn.
Aan het einde van het jaar rapporteert de Adviescommissie Vrijwilligerswerk haar bevindingen over de uitgebrachte adviezen aan de gemeente.

De adviezen zijn ‘niet bindend’ en derhalve kunnen er geen rechten aan worden ontleend.