5e deel successenboekjesreeks verschenen

Aanleiding voor de reeks was onze ambitie om de focus te verleggen van de problemen waarmee onze cliënten te maken hebben naar de resultaten die zij met onze ondersteuning weten te bereiken; soms groot, soms klein, altijd betekenisvol! De titel van het eerste boekje is dan ook niet voor niets ‘successen om trots op te zijn’.

Het eerste boekje werd al snel gevolgd door een tweede deel, dat zich richtte op onze ‘(woon)voorzieningen om trots op te zijn’. En zo ontstond onze reeks ‘successenboekjes’. Met een derde deel waarin ‘(buurt)participatie om trots op te zijn’ centraal stond en een vierde deel dat in het teken stond van ‘(een) beweging om trots op te zijn’.Met het vijfde boekje sluiten we de reeks af. In dit boekje laten we zien dat er in de 45 jaar die achter ons liggen ingrijpende veranderingenhebben plaatsgevonden in de samenleving en daarmee in de vormgeving van onze hulp en ondersteuning. Niet veranderd zijn daarbij onze gedrevenheid en de (vaak stille) trots die we voelen als een cliënt zijn doel weet te bereiken. Met het laatste deel hebben we beide zichtbaar willen maken.

Alle boekjes uit deze reeks zijn terug te vinden op onze website.