Nachtopvang

Het CVD heeft twee laagdrempelige (nacht)opvanglocaties voor dak- en thuislozen, ouder dan 23 jaar, die in het bezit zijn van een toegangspas van het Rotterdamse Centraal Onthaal loket. De dakloosheid is meestal maar het topje en het gevolg van een (ijs)berg aan problemen zoals schulden, verslaving, relatieproblemen, werkloosheid of problemen met de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid. De twee locaties zijn CVD Havenzicht in Kralingen en CVD de Hille in Feyenoord. CVD de Hille biedt naast nachtopvang ook dagopvang.

Vanuit het Centraal Onthaal organiseert de gemeente Rotterdam alle opvang en begeleiding van dak- en thuislozen.

© 2014-2022 Centrum Voor Dienstverlening