Zeven vragen aan Merel van der Sar

Naar wie kunt u als huisarts of zorgprofessional een overbelaste mantelzorger verwijzen? Wie in uw stadsgebied staat klaar om een mantelzorger met raad en daad bij te staan? Maak kennis met Merel van der Sar, mantelzorgcoach van wmo radar in Rotterdam-centrum: ‘Het is sterker wanneer je dingen samen doet.’

Vraag 1: Hoe is de ondersteuning aan mantelzorgers in het centrum geregeld?
‘Wmo radar biedt in het centrumgebied zowel individueel als in groepsverband ondersteuning. Er worden door het Team Ouderen & Kwetsbaren, waar ik onderdeel van uitmaak, verschillende activiteiten en themabijeenkomsten georganiseerd. We bereiken met name de wat oudere mantelzorgers.’

Vraag 2: Welke mantelzorgers kunnen bij wmo radar terecht?
‘Alle mantelzorgers van jong tot oud kunnen bij ons terecht. Ik zoek actief naar jonge mantelzorgers door middel van het geven van voorlichtingen over mantelzorg aan groep 7 en 8 van de basisschool. Dat doe ik samen met een stagiaire die zelf een jonge mantelzorger is. Ik kom zo nodig bij de mensen thuis en voer individuele gesprekken met zowel de mantelzorger(s) als de mensen die zorg nodig hebben. Ik kijk wat er nodig is en geef advies. Naast mantelzorgcoach ben ik ook ergotherapeut en dat maakt dat ik meteen in de desbetreffende woning rond kijk of er aanpassingen nodig zijn, zoals beugels of antislipmatten. Soms blijft het bij één gesprek, soms volgen er meer coachingsgesprekken.’

Vraag 3: Waar kunnen overige doelgroepen mantelzorgers terecht?
‘We zijn er voor iedere doelgroep, dus in principe zijn er geen overige doelgroepen. Nog niet alle doelgroepen worden even goed bereikt, zoals de jonge mantelzorgers. Daar wordt aan gewerkt. En sinds kort bieden we een speciaal ondersteuningsprogramma aan voor mensen met dementie en mantelzorger(s) aan huis, EDOMAH genaamd.’

Vraag 4: Met wie werkt u samen?
‘Binnen wmo radar werk ik zoveel mogelijk samen met de andere teams, jeugd en activering & participatie om een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen bereiken. Daarbuiten werk ik veel samen met Spirit 55+, een bewonersorganisatie die zich richt op de 55-plussers in het centrumgebied. En we werken samen met meerdere partners uit de wijk, waaronder de Kunstuitleen Rotterdam, die toevallig in dit gebied zijn gevestigd.’

Vraag 5: Wat doet u gezamenlijk?
‘Onder andere met Spirit 55+ organiseren we activiteiten, zoals maaltijden in de buurt, middagen met muziek en diverse uitjes naar musea. En we vergroten elkaars netwerk. Met de zorginstellingen in het gebied wordt samengewerkt en met Sanne Hoogeveen van de Kunstuitleen Rotterdam, die een project is gestart voor mensen met dementie.’

Vraag 6: Wat is jullie beste actie, activiteit of wapenfeit van dit moment?
‘Op dit moment ben ik erg trots op de samenwerking met de bibliotheek, Spirit 55+ en Mindfulness Rotterdam, waarbij we voor ouderen en mantelzorgers de bijeenkomsten “Minder piekeren, minder zorgen” aanbieden. Deze bijeenkomsten werken op basis van “vrije inloop”. Dat betekent dat deelnemers niet verplicht zijn om deel te nemen, maar welkom zijn wanneer het hun uitkomt. Ideaal voor mantelzorgers. De bijeenkomsten worden heel goed ontvangen. Met de gemeente zijn we in gesprek om “Minder piekeren, minder zorgen” stedelijk aan te kunnen bieden, want in mijn ogen kan dit aanbod voor alle mantelzorgers in Rotterdam van meerwaarde zijn. Met CVD Vrijwilligerswerk en Mantelzorg organiseren we themabijeenkomsten en de Dag van de Mantelzorg. Het is sterker wanneer je dingen samen doet. Ik ben blij dat er sterke samenwerkingspartners zijn in dit gebied.’

Vraag 7: Wat is uw wens voor de toekomst?
‘De samenwerking met organisaties in de andere gebieden kan beter. Het zou fijn zijn als er vaker een warme overdracht kan zijn van ons naar een andere organisatie. Ook vind ik dat er meer mandaat moet komen voor mantelzorgcoaches. Nu duurt het soms erg lang voordat problemen opgelost kunnen worden omdat aan allerlei eisen moet worden voldaan en omdat er door verschillende partijen beoordeeld moet worden of, en welke hulp er nodig is in een situatie die zorg behoeft. Er zou sneller maatwerk geleverd kunnen worden en die beoordeling kunnen we prima zelf of via een wijkverpleegkundige doen. Neem de indicering voor huishoudelijke hulp bijvoorbeeld. Waarom zouden we dit morgen niet alvast kunnen inzetten bij een overbelaste mantelzorger en dan het papierwerk achteraf wel in orde maken? Iets om aan te werken dus. Verder wens ik iedereen een fijne Dag van de Mantelzorg toe!’


Woensdag 6 november van 14.00 – 16.30 uur vieren we de Dag van de Mantelzorg in Rotterdam-centrum. Jaarlijks worden mantelzorgers deze dag in het zonnetje gezet. Dit jaar komt het vrolijke zangtrio Pauwergirls optreden. Zorgt u voor iemand in Rotterdam-centrum (postcodegebied 3011 t/m 3016) of woont u in dit gebied en zorgt u voor iemand? Meld u aan bij buurtcoach mantelzorg Merel van der Sar, e-mail mvdsar@wmoradar.nl of bel 06 54967291 en vermeld liefst uw voor- en achternaam, adres en postcode.