Spreekuur voor jonge mantelzorgers

Kinderen en jongeren tot 24 jaar die zorgtaken verrichten, kunnen met hun vragen en zorgen wekelijks terecht bij Pit 010 in IJsselmonde. Iedere woensdag houdt men daar spreekuur voor jonge mantelzorgers uit heel Rotterdam. Het spreekuur is een initiatief van Zayana Olijfveld en loopt in ieder geval tot januari 2020.

‘Kinderen kunnen hier komen met en zonder toestemming van hun ouders of verzorgers. In het eerste geval tekenen de ouders een toestemmingsformulier. Zijn de ouders niet op de hoogte dan is dat geen probleem, maar wijzen wij de jonge mantelzorger wel op onze meldcodeplicht’, vertelt Olijfveld. ‘Soms heeft een kind of jongere genoeg aan één gesprek maar het kan ook gaan om meerdere gesprekken.’


Gratis inloopspreekuur op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 18.30 uur in Huis van de Wijk De Focus, Oude Watering 324, 3077 RE Rotterdam. Informatie: Zayana Olijfveld, z.olijfveld@pit010.nl, 06 40517666 of pit010.nl.