Signaleren via Kennisbank CVD

Veel professionals vinden het plezierig om handvatten te hebben hoe zij jonge mantelzorgers kunnen signaleren. Of een kind of jongere duidelijke signalen vertoont, is natuurlijk sterk afhankelijk van de situatie thuis en hoe het kind met de situatie omgaat.

Op de website van het CVD vindt u onder de kop Mantelzorg in de Kennisbank veel informatie waaronder signaleringskaarten en factoren die een jonge mantelzorger en het gezin in balans kunnen houden. Tevens treft u in de Kennisbank een overzicht aan van de contactpersonen voor jonge mantelzorgers per gebied.

De informatie van de CVD-Kennisbank kunt u gratis downloaden.