Mantelzorg Schijf van Vijf als wegwijzer, editie 2

In elke editie van het MantelzorgJournaal belichten we één van de vijf hoofdthema’s van de Mantelzorg Schijf van Vijf. Deze keer is dat ‘Informatie en advies’. In de digitale databank van de Schijf van Vijf op cvd.nl vindt u onder dit thema vier categorieën: Belangenbehartiging, Online regelen, Praktische hulp en advies en Vervoer.

Bij elkaar staan hier maar liefst 167 verwijzingen naar Rotterdamse organisaties en ondernemingen die de mantelzorger praktisch ondersteunen en (helpen) ontlasten. Door vervolgens in de linker kolom te filteren op een van deze vier categorieën en een deelgebied, krijgt u specifieke informatie. Zo blijkt dat er op het gebied van praktische hulp en advies in elk van de veertien stadsgebieden ruim twintig adressen zijn waar een mantelzorger terecht kan. Bent u als professional in gesprek met iemand die mantelzorg verleent, dan is het waardevol als u hem of haar attendeert op deze informatie en zoekmogelijkheden. Hoewel de Mantelzorg Schijf van Vijf in eerste instantie is opgezet om zorgprofessionals van dienst te zijn, is deze digitale databank voor alle Rotterdammers toegankelijk en raadpleegbaar.

Digitaal en papier
Naast de digitale Schijf van Vijf bestaat er ook een papieren versie. Dit is een ronde kartonnen kaart met daarop de vijf hoofdthema’s als taartpunten afgebeeld en daarin de verschillende thema’s. Deze papieren schijf is te gebruiken als handvat om in gesprek met een mantelzorger te onderzoeken waar de behoefte ligt.

 


Laat het ons weten
Kent u een organisatie waarvan u vindt dat deze een vermelding op de Mantelzorg Schijf van Vijf verdient, of wilt u de papieren versie van de Mantelzorg Schijf van Vijf bestellen, specifiek voor uw werkgebied, neem dan contact op via redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl.