Focus op jonge mantelzorgers

Deze tweede editie van het MantelzorgJournaal is gericht op jonge mantelzorgers. De week van 3 tot en met 9 juni is immers de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger.

Deze groep zorgers, kinderen en jongeren tot en met 24 jaar van wie we vaak niet weten of herkennen dat ze al op jonge leeftijd zorgtaken op hun schouders nemen, verdient onze professionele aandacht. Tegelijk is het belangrijk dat jonge mantelzorgers zelf meer inzicht en kennis over hun ‘vanzelfsprekend gegroeide situatie’ opdoen en leren op te komen voor hun eigen welzijn.

Vorig jaar presenteerde de Kinderombudsman het rapport Hoor je mij wel? met daarin aanbevelingen van kinderen en jongeren die ervaringsdeskundig zijn. Hoe verschillend hun persoonlijke situaties en verhalen ook zijn, de gemeenschappelijke deler is dat zij allen beter gehoord willen worden om zo de steun te krijgen die zij hard nodig hebben. Hoog tijd dat we ook in Rotterdam meer aandacht schenken aan de jonge mantelzorgers!


Volgende edities van het MantelzorgJournaal verschijnen in de eerste week van september en november 2019. Heeft u kopij, tips of opmerkingen, mail dan naar redactie.mantelzorgjournaal@cvd.nl.

Mail dit MantelzorgJournaal gerust door aan uw collega’s! Willen zij deze nieuwsbrief direct ontvangen, dan kunnen zij zich hier inschrijven.