Even vrijaf bij Tante Joy

Twee van de drie kinderen van patiënten met een psychiatrische aandoening ontwikkelen later zelf psychische problemen. GGZ-poliverpleegkundige Sandra Stakel richtte vijf jaar geleden om die reden Stichting Tante Joy op. Zij biedt jonge mantelzorgers een vakantieweekend aan in Hellevoetsluis.

Stakel: ‘De term jonge mantelzorger dekt de lading niet. Bij kinderen en jongeren van wie een gezinslid ziek is, gaat het niet zozeer om zorgtaken maar juist over het zich zorgen maken over dat gezinslid. Wordt mijn moeder nog wel beter of hoe moet het nu verder met mijn broertje? Je moet het woord jonge mantelzorger dus eigenlijk lezen als jonge zorgenmaker’. Door haar werk bij de GGZ maakt Stakel de problematiek, de zorgen en de emoties van jonge mantelzorgers van nabij mee en realiseert zij zich hoe weinig aandacht daarvoor is in hun directe omgeving en onder zorgprofessionals.

Missie
Het komt vaak voor dat kinderen van ouders met psychische problemen zelf later ook bij de GGZ terechtkomen. Om kinderen hiervoor te behoeden en om een bijdrage te kunnen leveren aan de positieve ontwikkeling van jonge mantelzorgers tot evenwichtige, weerbare volwassenen, is Tante Joy opgericht. ‘Ieder kind heeft immers recht op een tante die hem of haar ziet en aandacht geeft. Recht op plezier en fijne jeugdherinneringen om op terug te kijken.’ Al is wat Stakel met de Tante Joy logeerweekenden aan preventie kan bieden, zoals ze zelf zegt, vaak een druppel op een gloeiende plaat. ‘Al mijn vrije tijd gaat eraan op, maar dit is mijn levensmissie en mijn uitdaging. Ik hoop dat er op een dag meer afdelingen zijn van Tante Joy in heel het land, zodat we nog meer jongeren kunnen helpen.’ Momenteel zijn er ongeveer 50 kinderen die af en toe komen logeren.

Ontzorgen
Bij Tante Joy bieden Stakel en nog vier vrijwilligers (de tantes) respijt door niet de zorgvrager, maar juist de jonge mantelzorger uit de thuissituatie te halen. Ze verblijven in een groep van maximaal acht kinderen per keer een weekend in een vakantiehuisje. Tijdens dit weekend ligt de nadruk op het ontzorgen van de jongeren en het weerbaar maken. De kinderen leren sociale en cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld hoe om te gaan met stress, zodat ze de situatie thuis weer aankunnen. Aandacht alleen al werkt herstellend en preventief voor overbelasting en andere problemen. Alle vrijwilligers zijn gediplomeerde zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen die beschikken over een VOG. De tantes maken er met de kinderen een vrolijke boel van. Er wordt gespeeld, gedanst, gelachen en er is een luisterend oor als de kinderen willen praten met iemand die hun situatie begrijpt.

Schaarse middelen
Tante Joy draait volledig op vrijwillige inzet, giften en donaties. ‘Omdat er geen diagnose is gesteld bij deze kinderen is er geen persoonsgebonden budget en krijgen we geen subsidie of een bijdrage van het zorgkantoor. Daarom organiseren we de logeerweekenden zo goedkoop mogelijk en kunnen we helaas niet iedere week zo’n weekend organiseren. Het meeste geld gaat op aan de weekendhuur van een vakantiehuisje op het park in Hellevoetsluis. We doen zelf de boodschappen, koken zelf en maken ook zelf schoon. Soms krijgen we kaartjes gesponsord van een theater voor een kindervoorstelling, maar we hebben ook wel eens een rondvaart gekregen met pannenkoeken of kaartjes voor een speel- of pretpark. De ouders leveren ook een bijdrage, mits ze dat kunnen betalen.’

Vertrouwen
Alle jonge mantelzorgers tussen de drie en achttien jaar zijn welkom, of ze nu kind zijn van een ouder met psychiatrische problemen, een verslaving, een verstandelijke of een lichamelijke beperking of bijvoorbeeld een brusje met autisme hebben. Ouders, zorgprofessionals en bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk kunnen kinderen bij Tante Joy aanmelden. Vervolgens vindt er altijd een gesprek plaats met de ouders. ‘Er moet immers sprake zijn van vertrouwen. Ouders vertrouwen ons hun kinderen toe om een weekend te gaan logeren’. Eerst een dagje komen spelen, behoort ook tot de mogelijkheden. Of beginnen met een enkel nachtje en later een heel weekend. Na afloop is er ook altijd contact met de ouders voor feedback en om te horen hoe het gegaan is.

Stakel: ‘Mijn dromen voor de toekomst? Nou, een eigen of vast weekend-vakantiehuisje op het park zou fantastisch zijn. Want zeg nou zelf, als een kind je zegt: “Tante Sandra, ik vindt het hier zo fijn. Wanneer mag ik weer komen logeren?” Dan wil je toch elke week een logeerweekend kunnen aanbieden.’


Sandra Stakel is GGZ-poliverpleegkundige en mantelzorgcoach voor volwassenen en kinderen in een SGGZ-instelling. Ze is oprichter en voorzitter van en drijvende kracht achter Stichting Tante Joy. Informatie en aanmelden: tantejoy.nl of mail naar info@tantejoy.nl.