Ervaar wat een jonge mantelzorger beweegt

Donderdagmiddag 20 juni organiseert het CVD een stedelijke mantelzorgbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn en onderwijs. Naast de voorstelling De Mantelzorgmonologen kunt u in een workshop Samenspel met Mantelzorg ervaren wat jonge mantelzorgers meemaken en wensen.

Belangrijke eyeopeners zijn onder meer dat kinderen en jongeren die structureel voor een familielid zorgen, vooral als ‘gewone’ jongere willen worden gezien. Geen uitvergroting van wat zij allemaal extra doen, maar serieuze aandacht op het moment dat ze in de knel dreigen te komen en daar aandacht voor vragen, vertelt workshopleider Wietske Dekkers van Cedertrainingen. ‘Als een kind of een jongere om een vorm van ‘respijt’ vraagt, is het vaak niet handig om opnieuw in discussie te gaan, maar wel om praktisch mee te denken. Op het juiste moment serieus genomen worden, is de wens van veel jonge mantelzorgers’, volgens Dekkers. Lastig voor derden om hier op een goede manier op in te spelen en daarom zo goed om hier als professional kennis van te nemen.

Naast de workshop vanuit het perspectief van jonge mantelzorgers kunt u tijdens deze mantelzorgbijeenkomst ook kiezen voor een workshop over werkende of oudere mantelzorgers. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Informatie en aanmelden:  stedelijke mantelzorgbijeenkomst


Stedelijke Mantelzorgbijeenkomst, 20 juni van 13.00 tot 18.00 uur in De Nieuwe Poort (Groothandelsgebouw), Weena 711, 3013 AM Rotterdam.